Ambulans Uçaklar

CAPAVIA, özel kişi, kurum, hastane ve anlaşmalı sigorta şirketlerine günün 24 saati hasta nakil ve medikal destek amaçlı olarak ambulans uçak tedarik eder. Gerekli görülen hallerde tam teşekküllü ambulans uçak içerisinde doktor ve hemşire nezaretinde dünyanın her bölgesine hasta nakil hizmetleri sağlanır.

Ambulans uçuşlarda öncelikli hedef hastanın güvenli koşullarda ve sağlık durumunun stabilitesini muhafaza ederek konforlu bir şekilde transferinin sağlanmasıdır. Bu amaçla CAPAVIA, personelini düzenli olarak eğitim programlarına tabi tutar ve sertifikalandırır.