Bilgi Güvenliği Politikası

CAP Havacılık Denizcilik Turizm Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. çalışanları olarak, iş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla;

• Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante etmek, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

• Her türlü tehdide karşı bilgi varlıklarımızı korumak,

• İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek,

• Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uymak,

• Bilgi varlıklarımıza yönelik riskleri sistematik olarak yönetmek,

• Müşterilere ait gizli bilgilerin hassasiyetle korunması ve saklanmasını sağlamak,

• Bilgi güvenliği konusunda farkındalığı arttıracak yetkinlikleri geliştirecek eğitimler gerçekleştirmeyi,

 sektörümüzde öncü ve örnek bir kuruluş olmayı taahhüt ederiz.